Praktijk Dommelen, uw actieve praktijk in Valkenswaard

DTF

DTF

Belangrijk voor u om te weten dat:

Ø De eerste afspraak -zonder verwijzing- bestaat uit een screening…

Ø Deze screening een gesprek is over uw klacht en uw gezondheidssituatie waarna wij bepalen of verder fysiotherapeutisch onderzoek/behandeling hier wenselijk is…

Ø Er eventueel een beperkt lichamelijk onderzoek plaats vindt tijdens de screening...

Ø De screening ca. 15 minuten duurt…

Ø Er kosten verbonden zijn aan deze screening…

Ø Deze kosten worden door uw aanvullende verzekering betaald; heeft u deze aanvullende verzekering niet (of niet voldoende) dan zult u de kosten à € 18,00 zelf dienen te voldoen...

Ø Voor uw verzekeraar deze screening als een behandeling telt en zodanig in mindering wordt gebracht op het totale aantal te vergoeden behandelingen fysiotherapie…

Ø Uw huisarts, wanneer u daar toestemming voor geeft, door ons van de uitslag van de screening op de hoogte wordt gebracht..

Ø Indien uit de screening blijkt dat fysiotherapie een adequate behandelvorm is, er een afspraak voor een onderzoek/behandeling volgt...

Ø De mogelijkheid bestaat dat het vervolgonderzoek aansluitend aan de screening plaatsvindt…

Ø Dit onderzoek dan naast een lichamelijk onderzoek en functietesten, het maken van een behandelplan omvat…

Ø Wie uw onderzoek en de eventuele verdere behandeling gaat doen wordt in onderling overleg bepaald tussen de screener en het fysiotherapeutisch team. Dit gebeurt op basis van welke behandelaar - het snelste - de best mogelijk gespecialiseerde behandeling van uw klachten op zich kan nemen…

Ø U natuurlijk uw eventuele voorkeur voor een behandelaar kenbaar kunt maken.

Praktijk Dommelen is aangesloten bij de volgende verenigingen